• O nama

  Naša misija je da inspirišemo mlade ljude da budu lideri u nauci i tehnologiji. Na našem programu: srednjoškolci stiču naučne, inženjerske i tehnološke veštine; podstiče se inovacija; a neguju se i važne životne sposobnosti kao što su samopouzdanje, komunikacija i liderstvo.

 • Oblasti

  Seminar Primenjene Fizike i Elektronike je multidisciplinaran i u osnovi kombinuje znanja fizike, analogne i digitalne elektronike, računarstva, automatike, obrade signala, mehanike, programiranja. Neretko smo sarađivali sa drugim seminarima (kao što su molekularna biomedicina, astronomija i psihologija) na realizaciji projekata čiji okviri prevazilaze pojedinačne seminare.

 • Tim

  Saradnički tim koji vodi Seminar čine studenti nekog od srodnih fakulteta ili sveže diplomirani inženjeri. Svi su bivši polaznici programa Istraživačke stanice Petnica, i znaju na koji način da prenesu svoje znanje srednjoškolcima, trenutnim polaznicima. To su osobe koje oslikava entuzijazam u vezi s onim što rade i uvek prisutna težnja ka učenju novih stvari.

 • Prijavi se

  Počelo je prijavljivanje za programe u 2016. godini. Više informacija možete naći na ovoj strani.