O nama

Naša misija je da inspirišemo mlade ljude da budu lideri u nauci i tehnologiji. Na našem programu: srednjoškolci stiču naučne, inženjerske i tehnološke veštine; podstiče se inovacija; a neguju se i važne životne sposobnosti kao što su samopouzdanje, komunikacija i liderstvo.

Cilj seminara primenjene fizike i elektronike je omogućiti polaznicima da u toku godinu dana prođu kroz sve aspekte naučnog istraživanja. Kroz učestvovanje na zimskom, prolećnom, letnjem i jesenjem seminaru polaznici stiču potrebna znanja i veštine za izradu samostalnih naučnih projekata.

[one_half]
[overlay image=”http://ele.petnica.rs/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/zima.jpg” title=”Zimski seminar”]

 Zimski seminar

Na zimskom seminaru domaći i strani stručnjaci i studenti tehničkih nauka drže predavanja kroz koja se učenici upoznaju sa elektronikom i oblastima koje ona obuhvata. Njihov osnovni cilj je sticanje teorijskih znanja koja su u redovnoj školskoj nastavi nedostupna, a neophodna za razumevanje sadržaja narednih seminara. Pored toga, učenici se sreću sa različitim idejama i realizacijama koje imaju za cilj da ih zainteresuju i podstaknu na dalje razmišljanje i napredak.
[/overlay][/one_half][one_half_last]
[overlay image=”http://ele.petnica.rs/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/proleće.jpg” title=”Prolećni seminar”]

 Prolećni seminar

Na prolećnom seminaru učesnici stiču praktična znanja kroz izradu laboratorijskih vežbi i mini projekata, kao i pisanje izveštaja. Na taj način oni se upoznaju sa aparaturom, programskim paketima i metodama rada. Važan aspekt prolećnog seminara je korišćenje mernih instrumenata i učenje kako obraditi i protumačiti dobijene rezultate. Između ostalog, polaznici prezentuju svoje ideje saradnicima i počinje aktivna diskusija kojom se učesnici usmeraviju ka najboljim mogućim realizacijama projekata.
[/overlay][/one_half_last][one_half]
[overlay image=”http://ele.petnica.rs/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/leto.jpg” title=”Letnji seminar”]

 Letnji seminar

Upravo je realizacija samostalnih, naučnih projekata osnovni cilj letnjeg seminara. Srednjoškolcima se pruža prilika da se bave naučno-istraživačkim radom u oblasti koja ih najviše interesuje uz stručnu pomoć saradnika i resursa Stanice. Polaznici se bave proučavanjem savremenih ideja iz oblasti primenjene fizike i elektronike koja su im zbog svoje kompleksnosti i obično zahtevne opreme potpuno nedostupna van stanice. Poslednji dan seminara, učesnici prezentuju svoja dostignuća, rezultate i zaključke, a nakon toga dobijaju sugestije, pohvale i kritike.
[/overlay][/one_half][one_half_last]
[overlay image=”http://ele.petnica.rs/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/jesen.jpg” title=”Jesenji seminar”]

 Jesenji seminar

U okviru jesenjeg seminara, osnovni zadatak polaznika je da na osnovu beleški, koje dokumentuju svaki korak od ideje do realizacije projekta sa letnjeg seminara, pišu naučni rad. U toku seminara slušaju nekoliko interesantnih predavanja koja ih mogu navesti na ideje za narednu godinu, ili samostalni rad kod kuće.
[/overlay][/one_half_last]

Od 2009. godine je aktivan forum na kom polaznici mogu kontaktirati saradnike u periodu kada seminari nisu u toku. Ovo se pokazalo naročito korisno kao priprema za letnji seminar. Naime, na forumu se izlažu ideje za projekte o čijoj izvodljivosti i kompleksnosti polaznici i saradnici diskutuju.

Od 2013. godine je aktivna i Facebook strana seminara, na kojoj se objavljuju aktuelnosti vezane za program i razmenjuju zanimljivi linkovi iz oblasti kojima se bavimo.